مهران معینی

کارشناس فنی  09102416353 m.moeini@niroopardazesh.ir

بیوگرافی

مهران معینی، کارشناسی فنی شرکت نیرو پردازش زنجان می باشد، او فارغ التحصیل رشته مهندسی برق گرایش قدرت از دانشگاه زنجان می باشد و از سال 1400 تا کنون مشغول فعالیت در شرکت نیرو پردازش زنجان می باشد

زمینه های تخصص

1400 - تا کنون

کارشناسی، نصب، تعمیر و سرویس دستگاه های ups

کارشناسی، نصب ، تعمیر و سرویس دستگاه های stabilizer

تحصیلات

  • کارشناسی مهندسی برق قدرت از دانشگاه زنجان