یوپی‌اس به زبان ساده

یوپی‌اس چیست و دلایل اهمیت وجود آن کدامند؟ این مقاله با اشاره به ساختار کلی یوپی‌اس، شما را با اختلالات رایج در برق شهر، عوامل ایجاد و تاثیرات آن بر روی بار مصرفی شبکه آشنا می‌نماید. همچنین پارامترهایی را معرفی می‌نماید تا به کمک آن‌ها بتوانید یوپی‌اس مناسبی را خریداری نمائید.

فهرست مطالب:

1- مقدمه
        1-1- یوپی‌اس به زبان ساده چیست؟
2- انواع اختلالات رایج در برق شهر
        1-2- قطع برق (Blackout / Power Failure)
        2-2- افت لحظه‌ای ولتاژ (Power Sag)
        3-2- افزایش لحظه‌ای ولتاژ (Power Surge)
        4-2- ولتاژ ضعیف (Brownout / Under Voltage)
        5-2- ولتاژ قوی (Over Voltage)
        6-2- نوسانات فرکانسی (Frequency Variation)
        7-2- اعوجاج هارمونیکی (Harmonic Distortion)
        8-2- حالت‌های گذرای سوئیچینگ (Switching Transients)
        9-2- نویز الکتریکی (Electrical Line Noise)
        10-2- اسپایک (Spike)
3- آماری از اختلالات برق
        1-3- آمار اختلالات برق بر روی کامپیوتر، ارائه شده توسط Computer World
        2-3- آمار اختلالات برق در مدت یک ماه، ارائه شده توسط شرکت IBM
        3-3- آمار انواع اختلالات برق در مدت یک ماه، ارائه شده توسط شرکت AT&T
4- پارامترهای اصلی جهت خرید یک دستگاه یوپی‌اس
        1-4- THD (Total Harmonic Distortion)
        2-4- Switch Time
        3-4- Backup Time
        4-4- Noise Filtration
        5-4- Audible Noise
        6-4- Size & Weight
        7-4- Interface and Ergonomy
        8-4- Robustness and Reliability
        9-4-Technology & Wave Shape
        10-4- Rated VA
        11-4- Input Voltage Range
        12-4- Input Frequency Range
        13-4- Output Voltage Range
        14-4- Output Frequency Range
        15-4- Efficiency
        16-4- UPS Management Software
5- انواع تکنولوژی ساخت یوپی‌اس
        1-5- ساختار کلی یو‌پی‌اس
        2-5- Line-Interactive Technology
                1-2-5- محصولات مرتبط
                        1-1-2-5-  Smart Micro UPS
                        2-1-2-5-  Smart Sine Plus
        3-5- Ferro Resonant
                1-3-5- محصولات مرتبط
        4-5-  Double Conversion
                1-4-5- محصولات مرتبط Smart Double Conversion Series